Elektronik Hobbysta

Główna O nas Kontakt Projekty Timer NE555 ST6 Realizer Historia Linki

   

PROJEKTY ZAGRANICZNE

ANTYPIRAT TELEFONICZNY

 

Krzysztof Górski

Na pewno wielu czytelników zetknęło się z problemem nielegalnego podłączania się do linii telefonicznych. Dość często wiąże się to z dość poważnie zawyżonymi rachunkami telefonicznymi. Prezentowany układ nie wyeliminuje zjawiska piractwa telefonicznego. Może jednak być doskonałym elementem sygnalizacyjnym informującym nas ze coś się złego dzieje na naszej linii telefonicznej.

Układ jest jedną z najprostszych konstrukcji prezentowanych na łamach Nowego Elektronika. Wykonano go z kilkunastu elementów co w poważny sposób ograniczyło koszty co jest nie bez znaczenia. Dodatkową zaletą jest to że może być on wykonany praktycznie przez każdego początkującego elektronika amatora.

Budowa: “antypirata” jest bardzo prosta i mimo tej prostoty możemy układ możemy podzielić na dwa bloki:

Blok liniowy to układ zapewniający zasilanie i sterowanie sygnalizatorem akustycznym. W celu uproszczenia konstrukcji układu jako sygnalizator akustyczny zastosowano gotowy generator piezoelektryczny. Schemat elektryczny przedstawiony został na rysunku 1.

Działanie układu po podłączeniu do zacisków śrubowych linii telefonicznej będącej w stanie spoczynku (napięcie od 48V – 60V) dioda zenera D1 zaczyna przewodzić powodując wprowadzenie tranzystora T1 w stan przewodzenia oraz blokując tranzystora T2 i odcięcie zasilania sygnalizatora akustycznego. Po obniżeniu się napięcia na linii telefonicznej do wartości około10-14V wyniku podniesienia słuchawki aparatu lub podłączenia do linii telefonicznej pirata. Dioda zenera D1 dioda przestaje przewodzić, kondensator C1 przez chwilę podtrzymuje przewodzenie T1. Odblokowany tranzystor T2 włącza zasilanie sygnalizatora który zaczyna generować sygnał akustyczny oraz włącza diodę LED D3.

Montaż i uruchomienie:

Z montażem nie powinniśmy mieć żadnych problemów praktycznie po wykonaniu płytki drukowanej (rysunek 2) i zebraniu wszystkich elementów trwa to kilka minut. 

Uruchomienie układu sprowadza się praktycznie do sprawdzenia połączeń i poprawności montażu oraz dołączeniu do linii telefonicznej. W celu ułatwienia stosowania możemy zamiast złącz śrubowych zastosować gniazdo telefoniczne lub cały układ zamontować bezpośrednio w gniazdku telefonicznym.

Krzysztof Górski

Wykaz elementów

R1 47k

R2 100k

R3 100

R4 1k

D1 C18

D2 C6V2

D3 LED

M1 mostek 1A

C1 10uF/63V

Buzzer 1szt