Elektronik Hobbysta

Główna O nas Kontakt Projekty Timer NE555 ST6 Realizer Historia Linki

   

PROJEKTY ZAGRANICZNE

 INTERKOM DO MOTORU

Motorinterkom

     Pretekstem do zaprojektowania układu wspomagającego kontakt kierowcy motoru z pasażerem oraz ze światem poprzez radiotelefon CB. Były prośby ze strony kolegów " motoromaniaków" żeby wykonać układ prosty w obsłudze i przy niewielkich nakładach finansowych . Pomysł był świetny, trudno sobie wyobrazić jazdę na motorze i jednocześnie prowadzić rozmowę z pasażerem. A już nie wyobrażam sobie bezpiecznego prowadzenia motoru i rozmowy przez radio CB lub jakikolwiek inny radiotelefon. Prostym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie w swoim motorze prezentowanego układu.       

Połączenia

Budowa interkomu. Urządzenie umieściłem w obudowie plastykowej z dwoma uchwytami w której zawarte są wszystkie elementy motorinterkomu . Na obudowie znajdują się dwa gniazda duży Jack do podłączenia zestawów mikrofonowo-słuchawkowych kierowcy i pasażera. Znajdują się również, wyłącznik zasilania, wyłącznik układu VOX-a . Z obudowy wyprowadzone są następujące przewody:

    - przewód zasilający z bezpiecznikiem

    - przewód ekranowany z wtyczką do gniazda dodatkowego wyjścia głośnika CB radia

    - przewód płaski sześciożyłowy do gniazda mikrofonowego CB radia

Układ składa się z czterech zasadniczych bloków:

   - zasilacza

   - układu VOX-a (sterowanie radiotelefonem)

     a) wzmacniacz wstępny

     b) układ wykonawczy

   - toru rozmównego kierowcy

   - toru rozmównego pasażera

Blokowy schemat

Rodzaje pracy interkomu:

   - rozmowa między kierowcą a pasażerem

   - rozmowa kierowcy przez radiotelefon i z pasażerem

Działanie układu: Sygnał akustyczny z mikrofonu umieszczonego w kasku kierowcy doprowadzony jest do wzmacniacza toru rozmównego. Kask połączony jest za pomocą przewodu z zasadniczą częścią interkomu. Sygnał z mikrofonu kierowcy jest wzmacniany we wzmacniaczu zbudowanym na układzie US2 LM386. Poziom wejściowy we wzmacniaczu US2 reguluje się przy pomocy potencjometru POT2 o wartości 10 kom. Wzmocniony sygnał skierowany jest do słuchawek zestawu rozmównego pasażera. Z zestawu mikrofonowo - słuchawkowego pasażera sygnał akustyczny wzmacniany we wzmacniaczu US3 zbudowanym również na LM386 US3, wyjście wzmacniacza połączone jest z słuchawkami w kasku kierowcy. Identycznie jak w US2 poziom wejściowy reguluje się za pomocą potencjometru POT3 o wartości 10 kom. Takie połączenie dwóch oddzielnych wzmacniaczy pozwala na realizację rozmowy dupleksowej pomiędzy pasażerem a kierowcą motoru. Do sterowania pracą radiotelefonu w czasie jazdy służy układ VOX-a. Wykonany jest przy użyciu również układu scalonego LM386 US1. Układ VOX-a jest sterowany sygnałami akustycznymi pochodzącymi z mikrofonu kierowcy. Sygnał akustyczny po wzmocnieniu w US1 doprowadzone są do zasadniczej części VOX-a i również do wejścia mikrofonowego radiotelefonu poprzez styki przekaźnika P1. Przekaźnik P1 jest przekaźnikiem o sześciu sprężynach stykowych przy pomocy którego możemy bez przeszkód dostosować interkom do sterowania radiotelefonami różnych typów (rys 6). Czułość zadziałania VOX-a regulowana jest przy pomocy potencjometru POT1 o wartości 10 kom. Opóźnienie układu VOX-a realizuje się przy zastosowaniu kondensatora C9 który jest włączony równolegle do cewki przekaźnika P1. Ze względu na wymiary obudowy użytej do budowy interkomu, przekaźnik P1 zamontowany został na płytce drukowanej w pozycji leżącej. Im większa pojemność kondensatora C9 tym większa jest zwłoka przy przyciąganiu i zwalnianiu części ruchomej (kotwicy) przekaźnika P1. Wartość pojemności kondensatora C9 dobrałem eksperymentalnie. W układzie modelowym C9 wynosi 470uF.Elementami układu wykonawczego VOX-a są tranzystory T1 BC107 i tranzystor T2 BD 135 tworzące układ Darlingtona sterujący pracą przekaźnika P1. Zasilanie układu motorinterkomu realizowane jest z instalacji elektrycznej motoru 12V lub z oddzielnego akumulatora. Układ może być zasilany z tej samej baterii co radiotelefon. Pobór prądu w czasie rozmowy kierowca - pasażer przy 12V wynosi 25mA. A w czasie rozmowy przez radiotelefon pobór prądu się zwiększa ze względu na potrzebę zadziałania przekaźnika P1 i wynosi 45mA . Podczas jazdy motorem kiedy nie rozmawiamy przez radiotelefon możemy wyłączyć część wykonawczą układu VOX-a wyłącznikiem W2. Odcina on zasilanie cewki przekaźnika P1. Tor rozmówny kierowcy, tor rozmówny pasażera oraz wzmacniacz wstępny układu VOX-a są zasilane napięciem 10 V poprzez stabilizator scalony US4 7810. Układ wykonawczy VOX-a bezpośrednio jest zasilany napięciem 12V. W celu zabezpieczenia motorinterkomu przed ewentualnym odwrotnym połączeniem zasilania włożyłem w kierunku zaporowym diodę D3 między masę a plus zasilania. Dodatkowo w dodatnim przewodzie zasilającym umieściłem bezpiecznik B1 o wartości 0,25A. Celem uniknięcia ewentualnych zakłóceń ze strony układu zapłonowego motoru, umieściłem przed stabilizatorem scalonym filtr przeciw zakłóceniowy typu P złożony z dławika Dł 1 o wartości 1 uH i dwóch kondensatorów C1 i C2 o wartości 150nF każdy. Włączenie i wyłączenie zasilania układu realizowane jest przy pomocy wyłącznika W1.

Schemat ideowy.

Krzysztof Górski