Elektronik Hobbysta

Główna O nas Kontakt Projekty Timer NE555 ST6 Realizer Historia Linki

   

PROJEKTY ZAGRANICZNE

MIGAJĄCA LED STEROWANA WYSOKIM I NISKIM STANEM

Tadeusz LECH   chelt@interia.pl

 

Wstęp:

Układy przedstawione poniżej mogą sygnalizować stan wysoki i niski różnych układów elektronicznych. Mam nadzieję, że każdy znajdzie sam ich zastosowanie.

Opis układów:

Układ z rys. 1 służy do sygnalizacji stanu wysokiego pojawiającego się na oporniku R1. Po włączeniu zasilania dioda D1 będzie świecić ciągle z intensywnością zależną od wartości R3 i PR1. Prąd będzie płyną w obwodzie PR1, R3, T2, D1. Kondensator C1 nie jest ładowany. W momencie pojawienia się na oporniku R1 napięcia dodatniego powodującego wysterowanie tranzystora T1 kondensator C1 zacznie się ładować. W początkowym momencie prąd zacznie płynąć w obwodzie PR1, R3 , C1, T1. Gdy kondensator C1 naładuje się do napięcia progowego włączonego inwersyjnie tranzystora T2 to nastąpi lawinowe przebicie złącza emiter – kolektor dając w efekcie rozbłyśnięcie diody D1. Kondensator ponownie zacznie się ładować i cykl będzie się powtarzał. Dioda LED będzie migać tak długo jak na R1 będzie stan wysoki. Po zaniku stanu wysokiego dioda LED będzie świecić ciągle.

Układ z rys.2 służy do sygnalizacji stanu niskiego pojawiającego się na oporniku R1. Po włączeniu zasilania dioda D1 będzie świecić ciągle z intensywnością zależną od wartości PR1 i R3. Prąd będzie płyną w obwodzie PR1, R3, T2, D1. Kondensator C1 nie jest ładowany. W momencie pojawienia się na oporniku R1 napięcia ujemnego powodującego wysterowanie tranzystora T1 kondensator C1 zacznie się ładować. W początkowym momencie prąd zacznie płynąć w obwodzie PR1, R3 , T1, C1.Gdy kondensator C1 naładuje się do napięcia progowego włączonego inwersyjnie tranzystora to nastąpi lawinowe przebicie złącza emiter – kolektor dając w efekcie rozbłyśnięcie diody D1. Kondensator ponownie zacznie się ładować i cykl będzie się powtarzał. Dioda LED będzie migać tak długo jak na R1 będzie stan niski. Po zaniku stanu niskiego dioda LED będzie świecić ciągle.

Układ z rys.3 służy do sygnalizacji stanu wysokiego i niskiego. Zasadę działania opisałem powyżej.

W układzie tym można zastosować diody LED w kolorze np. D1 zielonym, która będzie sygnalizować stan wysoki, a D2 czerwona stan niski. W momencie, gdy T1 i T4 nie będą wysterowane obydwie diody będą świecić ciągle. Wysterowanie T1 spowoduje błyskanie diody D1, wysterowanie T4 spowoduje błyskanie diody D2.

Podłączając R1 do +12V, a R6 do masy otrzymamy układ, w którym dwie diody LED będą migać w zależności od wartości PR1, R3 i PR2, R4. Włączając zamiast dwóch diod jedną dwukolorową oraz zmieniając wartości PR1 i PR 2 uzyskuje się ciekawy efekt przejścia z koloru czerwonego do zielonego a czasami do pomarańczowego.

Życzę udanych eksperymentów.

 

Wykaz elementów dla rys. 3

T1 – npn np. BC 238

T2, T3 – np. BC 548, BC 107

T4 – pnp np. BC 308

D1 – LED zielona

D2 – LED czerwona

C1, C2 – 1000/10V

R1, R6 – 10k

R2, R5 – 82k

R3, R4 – 470om

PR1, PR2 – 10k