Elektronik Hobbysta

Główna O nas Kontakt Projekty Timer NE555 ST6 Realizer Historia Linki

   

PROJEKTY ZAGRANICZNE

PRZEŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY

Krzysztof Górski

 

Prezentowana konstrukcja wykonana na kilku elementach spełnia rolę prostego przełącznika zbliżeniowego. Przełącznik zbliżeniowe możemy wykorzystać do ochrony różnych przedmiotów, urządzeń i obiektów przed zbliżaniem się osób niepożądanych. Możemy również wykorzystać do uruchamiania oświetlenia lub innych urządzeń.

Na rys 1 przedstawiony został schemat blokowy z którego możemy wyodrębnić następujące bloki :

Nadajnik

Odbiornik

                   

 

Blok nadajnika to prosty generator w.cz wykonany na dwóch bramkach NOT wchodzących w skład układu typu 74HCT14 generuje on częstotliwość około 7Mhz. Częstotliwość generatora regulujemy potencjometrem POT3.

Blok odbiornika ma za zadanie odebranie sygnału z części nadawczej. Wszelkie zmiany odbieranego sygnału wywołane przemieszczaniem się osoby między elektrodami(antenami) powodują zadziałanie przełącznika.

Montaż i uruchomienie układu: układ montujemy na płytce drukowanej wykonanej według projektu (pobierz plik). Anteny o wymiarach 10x2cm wycinamy z blachy ocynkowanej. Po zmontowaniu możemy przystąpić do uruchamiania urządzenia. W proces uruchamiania i regulacji przełącznika musimy włożyć nieco cierpliwości a to ze względu na dość sporą ilość punktów do regulacji. Nie przeszkadza to jednak aby urządzenie zostało wykonane i uruchomione przez mniej zaawansowanych elektroników amatorów.

 

pobierz plik sch i pcb

 

Krzysztof GÓRSKI AVT

Spis elementów:

R1,R7-15k

R2,R4,-1k

R3-4,7k

R5-1M

R6-5,6k

P1-5k

P2-100K

P3-220

D1,D2-BAT82

D3-1N4148

T1,T2-BC547

US1-78L05

US2-74HCT04

US3-TL272

L1-39uH

L2-3,9uH

C1-220uF

C2-47uF

C3,C5-100nF

C4-36pF

C6-100pF

C7-30pF

C8-1