Główna O nas Kontakt Projekty Timer NE555 ST6 Realizer Historia Linki

WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK CENTRALI ALARMOWEJ

Tadeusz LECH   chelt@interia.pl

 Włącznik/wyłącznik centrali alarmowej jest drugim elementem systemu alarmowego. W poprzednim artykule przedstawiłem “ Alarmowy sygnalizator akustyczno – optyczny”. Układ włącznika/wyłącznika wykonałem wykorzystując sześć inwerterów układu CD 4049. Jako sterownik zastosowałem rurkę kontaktronową K i magnes M. W miejsce rurki kontaktronowej można zastosować dowolny włącznik chwilowy.

SCHEMAT IDEOWY

 

ZASADA DZIAŁANIA

Po podłączeniu napięcia zasilania styki przekaźnika 13 i 11 oraz 4 i 6 są zwarte, a styki 13, 9 oraz 4, 8 rozwarte. Kondensatory C3 i C4 blokują zasilanie. Na bramkach inwertera CD 4049 2,4,6, i 15 jest stan niski.

Na bramkach 3,5,7,9,12,14 jest stan wysoki. Na bramce 10 i 11 jest stan niski. Dioda LED zielona świeci. Po chwilowym zbliżeniu magnesu M do rurki kontaktronowej K wysoki stan z kondensatora C1 podany zostanie na bramki 11 i 10, które zmienią stan z niskiego na wysoki wymuszając na bramkach 3,5,7,9,12 i 14 stan niski. Bramki 2,4,6,15 zmienią stan na wysoki. Przekaźnik załączy się, a styki 9,13 i 4,8 zostaną zwarte. Dioda LED czerwona zaświeci się, a zielona zgaśnie. Teraz na bramce 11i 10 jest stan wysoki. Ponowne zbliżenie magnesu M do rurki kontaktronowej K spowoduje podanie stanu wysokiego na kondensator C1, opornik R2 i kondensator C2 oraz bramki 3,5,7,9,12, i 14. Na bramkach 2,4,6,15 stan zmieni się na niski, a przekaźnik rozłączy do tej pory zwarte styki 13,9 i 4,8. Układ wróci do stanu wyłączenia. Dioda LED czerwona zgaśnie, a zielona zapali się.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

W czasie uruchamiania układu może się zdarzyć konieczność dobrania wartości oporników R1 i R2 oraz kondensatorów C1 i C2. Kondensator C1 wpływa na szybkość kolejnego przełączania po zbliżeniu magnesu. Kondensator C2 eliminuje wyzwalanie przez krótkotrwałe impulsy zakłócające pochodzące z sieci energetycznej.

Włącznik/wyłącznik możemy wykonać jako oddzielne urządzenie umieszczone w obudowie, w której wiercimy dwa otwory o średnicy 3mm i umieszczamy tam diody LED zieloną i czerwoną do sygnalizacji stanu włącznika/wyłącznika. Dioda czerwona sygnalizuje załączenie centrali alarmowej (DOZÓR), zielona wyłączenie centrali alarmowej. Rurkę kontaktronową należy umieścić w obudowie i przykleić klejem termicznym, a jej wyprowadzenia połączyć z punktami na płytce montażowej a i b. Włącznik/wyłącznik umieszczamy w niewidocznym miejscu dla osób postronnych i łączymy z centralą alarmową kablem o sześciu żyłach.

Drugi sposób montażu polega na umieszczeniu płytki włącznika/wyłącznika w obudowie centrali alarmowej i wywierceniu w niej dwóch otworów o średnicy 3 mm i umieszczeniu diod LED wskazujących stan włącznika/wyłącznika. Rurkę kontaktronową możemy umieścić w obudowie centrali w znanym nam tylko miejscu.

Trzeci sposób to umieszczenie rurki kontaktronowej i diod LED z dala od centrali alarmowej (np. w włączniku światła lub pod tynkiem ) i połączeniu z płytką montażową kablem. Każdy na pewno znajdzie takie miejsce sam.

PŁYTKA MONTAŻOWA

 

WYKAZ ELEMENTÓW

  1. US1 – CD 4049 UBE

  2. Przekaźnik Pk. V23042 – Simens

Kondensator

1. C1 - 4,7uF,

  1. C2 - 1uF,

3. C3 - 100uF,

4. C4 - 0,1uF,

Opornik:

1. R1- 22k,

2. R2 - 56k,

  1. R3 – 680 om,

  2. R4 – 680 om,

Dioda:

  1. Dioda LED czerwona 3mm,

  2. Dioda LED zielona 3 mm,

  3. D1- 1N4148,

Rurka kontaktronowa,

Magnes –mały magnes w breloczku.

Tadeusz LECH

chelt@interia.pl